Действие на NAD+

Untitled design - 1

NAD+ и неговата роля в метаболитните процеси

NAD+ (никотинамид аденин динуклеотид) е много повече от просто биохимичен компонент. Той е жизненоважен участник в клетъчната енергетика, като модулира окислително-редуктивни реакции и осигурява производство на ATP. Но това не е всичко – NAD+ влияе и на генната активност, участва в репарацията на ДНК и борбата с клетъчния стрес. Намаляването на неговите нива с възрастта свързва молекулата с процесите на стареене, което предлага перспективи за нови подходи в геронтологията и клетъчната терапия.

Енергиен метаболизъм

NAD+ играе централна роля в цитозолния и митохондриалния енергиен метаболизъм. Той участва като коефактор в редица реакции на окисление и редукция, което помага на клетките да произвеждат ATP - основният източник на енергия.

Регулация на генната активност

NAD+ е необходим за дейността на белтъци от сиртуиновата семейство, които модифицират хроматинната структура и регулират генното изразяване. Това влияе на множество клетъчни процеси, включително репарация на ДНК и продължителност на живота.

Репарация на ДНК

NAD+ участва в процесите на репарация на ДНК, като подпомага активността на PARP белтъците. При нараняване на ДНК, наличието на достатъчно NAD+ е от съществено значение за ефективното възстановяване на геномната стабилност.

Клетъчен стрес и стареене

Нивата на NAD+ намаляват с възрастта, което може да допринесе за стареенето на клетките и целия организъм. Увеличаването на нивата на NAD+ може да подпомогне борбата със стареенето и свързаните с него заболявания.

NAD+ е важен молекул, който участва в разнообразни клетъчни функции, от енергиен метаболизъм до репарация на ДНК и регулация на генната активност. Неговата централна роля в тези процеси подчертава значението му за поддържане на клетъчното здраве и стабилност.

Очакваме с нетърпение да започнем терапията!

Клетки на следващо ниво!

Горди сме, че работим с Медицински център феникс