Какво е NAD+

nad+ 1

"NAD+ (Никотинамид) | Връзката между клетъчната енергия и тайните на дълголетието"

NAD+ (никотинамид аденин динуклеотид) е важна молекула, присъстваща във всеки жив клетъчен организъм. Тази молекула играе ключова роля в метаболичните процеси, като помага на клетките да превръщат храната в енергия. Също така, NAD+ е изключително важен за регулирането на оксидативния стрес и репарацията на ДНК, което може да помогне за предотвратяване на редица заболявания.

Метаболична функция

NAD+ е критичен участник в множество биохимични реакции, които превръщат храната в енергия. Той помага на клетките да произвеждат аденозин трифосфат (АТФ), основният източник на енергия в тялото, което гарантира, че всички клетъчни функции се изпълняват правилно.

Репарация на ДНК

NAD+ играе роля в механизмите за репарация на ДНК. Той подпомага активацията на протеини, наречени PARP, които помагат на клетките да откриват и коригират повредата в ДНК структурата. Това може да предотврати множество генетични нарушения и заболявания.

Защита от стрес

NAD+ е ключов за функционирането на сиртуините - група ензими, които помагат на клетките да се справят с оксидативния стрес и да поддържат клетъчната стабилност. Оксидативният стрес може да доведе до преждевременно стареене и различни заболявания, така че поддържането на здравословни нива на NAD+ е от съществено значение за общото ни здраве.

NAD+ терапията подкрепя клетъчната енергия и регенерация. Чрез увеличаване на нивата на NAD+ в организма, тази терапия може да подобри метаболичните функции, да стимулира репарацията на ДНК и да предпазва от оксидативен стрес. Това може да доведе до подобрено здраве, забавяне на процесите на стареене и увеличаване на жизнената енергия.

Очакваме с нетърпение да започнем терапията!

Клетки на следващо ниво!

Горди сме, че работим с Медицински център феникс